- Ελληνοεκδοτική

Διαγωνισμοί

Ενεργοί διαγωνισμοί

«ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ»
για παιδιά έως ΣΤ’ Δημοτικού

Αγαπητοί γονείς και παιδιά βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση της οποίας η εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα διαμορφωθούν σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίον θα διαχειριστούμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας. Με αυτό το δεδομένο καλούμε τα παιδιά με την άδεια και την προτροπή των γονιών τους να λάβουν μέρος στη συγγραφή ενός κειμένου έως 300 λέξεις μέσα από το οποίο θα παρουσιάζουν τη δική τους άποψη για τον Ιό, την επίδρασή του στην ...

Περισσότερα

«ΜΙΚΡΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ»
για παιδιά έως ΣΤ’ Δημοτικού

Αγαπητοί γονείς και παιδιά βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση της οποίας η εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα διαμορφωθούν σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίον θα διαχειριστούμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας. Με αυτό το δεδομένο καλούμε τα παιδιά με την άδεια και την προτροπή των γονιών τους να λάβουν μέρος στη δημιουργία μιας εικόνας μέσα από την οποία θα παρουσιάζουν τη δική τους οπτική για τον Ιό, την επίδρασή του στην καθημερινότη...

Περισσότερα

Αποτελέσματα διαγωνισμού
«ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» - 
«ΜΙΚΡΟΙ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ» 

Αγαπητοί γονείς και παιδιά, έφτασε η μέρα των αποτελεσμάτων! Είχαμε συνολικά 1528 συμμετοχές εκ των οποίων οι 648 αφορούσαν τον διαγωνισμό «ΜΙΚΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ» και οι 880 τον διαγωνισμό «ΜΙΚΡΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ». Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη των επιτροπών μας που παρά τη δύσκολη περίοδο που όλοι περάσαμε αφιέρωσαν τον χρόνο και την αγάπη τους για να επιλέξουν τις καλύτερες συμμετοχές. Έργο δύσκολο, καθώς πολλές φορές μόνο στη σκέψη πως όλα...

Περισσότερα