Ασφάλεια συναλλαγών - Ελληνοεκδοτική

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα ασφαλείας τόσο κατά την πλοήγηση εντός των σελίδων της όσο και στην
επικοινωνία/αποστολή δεδομένων για την περαίωση παραγγελίών ή πληρωμών. Βασικός παράγοντας είναι η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών αυτών με ισχυρά κλειδιά κρυπτογράφησης με βάση το πρωτόκολλο TLS 1.2 και μέγεθος κλειδιού 128-bit.

Σκοπός της κρυπτογράφησης είναι να κωδικοποιήσει την πληροφορία που διακινείται προς/από τον εκάστοτε επισκέπτη χώρις να μπορεί να παρεμβληθεί και να την καταγράψει κάποιος τρίτος, εξασφαλίζοντας αφενός την ιδιωτικότητα και αφετέρουνα προστατέψει την διαρροή κρίσιμων πληροφοριών(προσωπικά στοιχεία,αριθμοί καρτών).

Η προστασία αυτή αφορά τόσο την ιστοσελίδα μας, όσο και τους συνεργάτες μας - στην προκειμένη περίπτωση την Alpha Bank, μέσω της πλατφόρμας της οποίας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πληρωμές με χρήση κάρτας.

Αξίζει επίσης να μνημονεύσουμε οτι ο εξυπηρετητής της ιστοσελίδας μας βρίσκεται υπο 24ώρη επιτήρηση, ενώ συντηρείται τακτικά με εγκατάσταση των τελευταίων διορθωτικών ή αναβαθμισμένων εκδόσεων των λογισμικών του ώστε να εξασφαλίζει τον μέγιστο δυνατό βαθμό παροχής ασφαλείας.