Υποβολή συγγραφικών έργων προς αξιολόγησή τους με σκοπό την έκδοση - Ελληνοεκδοτική

Υποβολή συγγραφικών έργων προς αξιολόγησή τους με σκοπό την έκδοση

Διαδικασία υποβολής

Κατ’ αρχάς, σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε το πνευματικό σας δημιούργημα για να αξιολογηθεί από τον εκδοτικό μας οίκο.

Θα πρέπει να στείλετε το κείμενό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση aksiologisi@ellinoekdotiki.gr Μαζί με το κείμενο, θα πρέπει να μας στείλετε μια σύντομη περιγραφή του, το βιογραφικό σας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Στην περίπτωση όπου επιθυμείτε να αποστείλετε την πρότασή σας σε τυπωμένη μορφή, μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση της Εταιρείας, Ιπποκράτους 82, 106 80, Αθήνα, με την ένδειξη «Συγγραφικό Έργο προς Αξιολόγηση». Μαζί με το τυπωμένο κείμενο θα πρέπει να μας στείλετε μια σύντομη περιγραφή του, το βιογραφικό σας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Η πρότασή σας θα αξιολογηθεί και θα λάβετε την απάντησή μας μόνο στην περίπτωση που ενδιαφερόμαστε να μετασχηματίσουμε την πνευματική σας δημιουργία σε βιβλίο. Μετά την παρέλευση 150 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασής σας και εφόσον δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί σας, θεωρήστε πως η Εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για αυτήν. Στην περίπτωση αξιολόγησης συγγραφικών προτάσεων σε τυπωμένη μορφή, σας γνωρίζουμε πως αυτές μετά το πέρας της αξιολόγησης καταστρέφονται και δεν επιστρέφονται. Για τον λόγο αυτόν, σας συμβουλεύουμε να στέλνετε αντίγραφα των συγγραφικών προτάσεών σας.