ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος - Μαθήματα 16-20 και 21-34 - Ελληνοεκδοτική

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος - Μαθήματα 16-20 και 21-34

ISBN: 978-960-563-429-2

-10%
Διαθέσιμο
Λιανική τιμή: 11.52 € 12.80 €
εξώφυλλο σε προοπτική
εξώφυλλο

Το εμπλουτισμένο βιβλίο περιλαμβάνει τα μαθήματα 21 έως 34 του σχολικού εγχειριδίου, που εντάσσονται στην εξεταστέα ύλη των Λατινικών της Γ΄ Λυκείου 2021-2022, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικότερα, σε κάθε μάθημα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και της θεωρίας:
•  Κείμενο (με νοηματική σειρά των όρων) – Μετάφραση
•  Πληροφοριακό υλικό
•  Ανά περίοδο γραμματική αναγνώριση – λεξιλόγιο – συντακτική ανάλυση με θεωρητική υποστήριξη
•  Ετυμολογικοί - λεκτικοί συσχετισμοί λατινικών τύπων με λέξεις της ελληνικής (αρχαίας ή νέας)
    ή άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών και με λατινικές φράσεις
•  Γραμματική επεξεργασία κειμένου (ταξινόμηση των λέξεων, παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων,
    σχηματισμός συνεκφορών, κλιτικοί πίνακες, χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις ρημάτων κ.ά.)
•  Συντακτική επεξεργασία κειμένου (μετατροπές: μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις, προτάσεις σε μετοχικές φράσεις,
    ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, ευθύς λόγος σε πλάγιο και το αντίστροφο)
•  Εποπτική παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος
•  Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
•  Προτεινόμενες ασκήσεις (κατανόηση κειμένου, ετυμολογικός συσχετισμός, γραμματική, σύνταξη)
•  Κριτήριο αξιολόγησης (μετάφραση, γραμματική, σύνταξη)
Στο τέλος της έκδοσης δίνονται οι απαντήσεις των επαναληπτικών ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, των προτεινόμενων ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης

Στο ένθετο περιλαμβάνονται:
•  Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου – Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
•  Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
•  Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον
    της Νέας Ελληνικής
•  Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ με το βιβλίο που περιέχει τα μαθήματα 21-34.

 
 

Το εμπλουτισμένο βιβλίο εμπεριέχει την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου (Α΄ τεύχος) των Λατινικών, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και της θεωρίας. Αναλυτικότερα, σε κάθε μάθημα περιλαμβάνονται:
•  Νεοελληνική απόδοση του κειμένου κατά νοηματικές ενότητες
•  Σύνδεση του κειμένου με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο
•  Γραμματική - συντακτική διερεύνηση κατά περιόδους με θεωρητική υποστήριξη
•  Ετυμολογικοί - λεκτικοί συσχετισμοί λατινικών τύπων με λέξεις
    της ελληνικής (αρχαίας-νέας) ή άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών
    και με λατινικές φράσεις
•  Ταξινόμηση των λέξεων, κλιτικοί πίνακες και συντακτικές μετατροπές
•  Αναλυτική θεωρία των γραμματικών - συντακτικών φαινομένων
•  Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
•  Ασκήσεις εμπέδωσης (περιεχόμενο κειμένου, γραμματική,
    ετυμολογικός συσχετισμός, χρήση λατινικής φράσης, σύνταξη,
    λατινική απόδοση νεοελληνικής πρότασης).
Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται:
•  Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου –
    Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
•  Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
•  Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα
    ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής
•  Απαντήσεις των επαναληπτικών ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
•  Κριτήριο αξιολόγησης για την ύλη των μαθημάτων XVI έως XX
•  Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
•  Απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού τύπου στην εισαγωγή,
    των ασκήσεων εμπέδωσης και του κριτηρίου αξιολόγησης.

  • Διάσταση: 17 x 24 εκ
  • Σελίδες: 608+304
  • BARCODE: 9789605634292
  • ISBN: 978-960-563-429-2
  • Εξώφυλλο: Μαλακό
  • Ημερ. κυκλοφορίας: 06-07-2021
Φώτο συγγραφέα
Ευαγγελία Οικονόμου
Φώτο συγγραφέα
Μαρία Ντότσικα