ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος - Μαθήματα 16-20 και 21-34 - Ελληνοεκδοτική

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος - Μαθήματα 16-20 και 21-34

ISBN: 978-960-563-429-2

-10%
Διαθέσιμο
Λιανική τιμή: 11,52 € 12.80 €
εξώφυλλο σε προοπτική
εξώφυλλο

Το βιβλίο περιλαμβάνει τα μαθήματα 21 έως 34 του σχολικού εγχειριδίου, που εντάσσονται στην εξεταστέα ύλη των Λατινικών της Γ΄ Λυκείου 2021-2022, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικότερα, σε κάθε μάθημα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και της θεωρίας:
•  Κείμενο (με νοηματική σειρά των όρων) – Μετάφραση
  Ανά περίοδο γραμματική αναγνώριση – λεξιλόγιο – συντακτική ανάλυση με θεωρητική υποστήριξη
  Γραμματική επεξεργασία κειμένου (ταξινόμηση των λέξεων, παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, σχηματισμός συνεκφορών,
    κλιτικοί πίνακες, χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις ρημάτων κ.ά.)
  Συντακτική επεξεργασία κειμένου (μετατροπές: μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις, προτάσεις σε μετοχικές φράσεις,
    ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο, ευθύς λόγος σε πλάγιο και το αντίστροφο)
  Εποπτική παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος
  Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
  Προτεινόμενες ασκήσεις (κατανόηση κειμένου, ετυμολογικός συσχετισμός, γραμματική, σύνταξη)
  Κριτήριο αξιολόγησης (μετάφραση, γραμματική, σύνταξη)
Στο τέλος της έκδοσης δίνονται οι απαντήσεις των επαναληπτικών ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, των προτεινόμενων ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης

Στο ένθετο περιλαμβάνονται:

•  Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου – Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
  Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
  Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής
•  Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ με το βιβλίο που περιέχει τα μαθήματα 21-34.

 
 

Το βιβλίο εμπεριέχει την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου (Α΄ τεύχος) των Λατινικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και της θεωρίας. Αναλυτικότερα, σε κάθε μάθημα περιλαμβάνονται:
  Νεοελληνική απόδοση του κειμένου κατά νοηματικές ενότητες
  Σύνδεση του κειμένου με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο
  Γραμματική - συντακτική διερεύνηση κατά περιόδους με θεωρητική υποστήριξη
  Ετυμολογικοί - λεκτικοί συσχετισμοί λατινικών τύπων με λέξεις της ελληνικής (αρχαίας-νέας) ή άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών και με λατινικές φράσεις
  Ταξινόμηση των λέξεων, κλιτικοί πίνακες και συντακτικές μετατροπές
  Αναλυτική θεωρία των γραμματικών - συντακτικών φαινομένων
  Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
  Ασκήσεις εμπέδωσης (περιεχόμενο κειμένου, γραμματική, ετυμολογικός συσχετισμός, χρήση λατινικής φράσης, σύνταξη, λατινική απόδοση νεοελληνικής πρότασης)
Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται:
  Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου – Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
  Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
  Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής
•  Απαντήσεις των ασκήσεων εμπέδωσης

  • Διάσταση: 17 x 24 εκ
  • Σελίδες: 304+544
  • BARCODE: 9789605634292
  • ISBN: 978-960-563-429-2
  • Εξώφυλλο: Μαλακό
Φώτο συγγραφέα
Ευαγγελία Οικονόμου
Φώτο συγγραφέα
Μαρία Ντότσικα