Ελληνοεκδοτική / Παιχνίδια - Ελληνοεκδοτική

Παιχνίδια

εταιρεία
Σειρά Παζλ: Μαθαίνω για παιδιά 3+

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
Καλλιέργεια και ενίσχυση παρατηρητικότητας
Ενίσχυση μνημονικής ικανότητας
Ανάπτυξη της λεπτής κινητικής δεξιότητας