Οικονομική των Επιχειρήσεων - Ελληνοεκδοτική

Πανεπιστημιακά

Οικονομική των Επιχειρήσεων

ISBN: 978-960-6738-36-4

Κωδικός Ευδόξου: 59372158

-10%
Διαθέσιμο
Λιανική τιμή: 18.17 € 20.19 €
εξώφυλλο σε προοπτική
εξώφυλλο

Στο σύγγραμμα αυτό παρουσιάζονται η θεωρία, οι τεχνικές καθώς και οι μέθοδοι που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων με εφαρμογές στις γεωργικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Αποτελείται από τρία μέρη τα οποία καλύπτουν αντιστοίχως θέματα παραγωγής, χρηματοδότησης και προγραμματισμού.
Για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του αντικειμένου, απαιτείται, επιπλέον, η εξέταση θεμάτων που αφορούν στην ανάλυση της ζήτησης και της αγοράς, τα οποία προβλέπεται να συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση αυτού του συγγράμματος.
Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται:

 • Η θεωρία της παραγωγής ενός ή περισσότερων προϊόντων καθώς και η ανάλυση του κόστους παραγωγής. Έμφαση δίδεται στη χρησιμοποίηση των εργαλείων αυτών στη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων.
 • Ορισμένα ειδικά θέματα, όπως η τεχνολογική πρόοδος, ο ρόλος του παράγοντα χρόνου στην παραγωγική διαδικασία, ο παράγοντας κίνδυνος στην παραγωγή, η ανάλυση της δανειοδότησης της επιχείρησης με τη βοήθεια της οριακής ανάλυσης και, τέλος, οι συναρτήσεις κέρδους.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ορισμένες χρηματοοικονομικές τεχνικές και μέθοδοι που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι τεχνικές αυτές αποσκοπούν:

 • Στην εκτίμηση της ρευστότητας της επιχείρησης καθώς και στον προσδιορισμό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα.
 • Στον προσδιορισμό μεθόδων ελαχιστοποίησης του κόστους χρηματοδότησης των παραγωγικών διαδικασιών καθώς και αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των κεφαλαίων που αντλούνται από τις επιχειρήσεις.
 • Στον εντοπισμό των κινδύνων που διατρέχει η επιχείρηση και στη διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται:

 • Διάφορες μέθοδοι προϋπολογισμού για τον έλεγχο και την αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων παραγωγής της επιχείρησης.
 • Ο μαθηματικός προγραμματισμός ως εναλλακτική μέθοδος της οριακής ανάλυσης για τη μελέτη των παραγωγικών συνδυασμών (κλάδων και συντελεστών παραγωγής) στο πλαίσιο της επιχείρησης.
 • Διάσταση: 17 x 24 εκ
 • Σελίδες: 256
 • BARCODE: 9789606738364
 • ISBN: 978-960-6738-36-4
 • Εξώφυλλο: Μαλακό
 • Ημερ. κυκλοφορίας: 17-11-2018
Φώτο συγγραφέα
Παύλος Σπαθής
Φώτο συγγραφέα
Κώστας Τσιμπούκας