ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου - Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ISBN: 978-960-5630-99-7

-10%
Διαθέσιμο
Λιανική τιμή: 22,23 € 24.70 €
εξώφυλλο σε προοπτική
εξώφυλλο

Α. Η ύλη του βιβλίου ανά μάθημα [1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50] όπου εξετάζονται μόνο τα γραμματικά – συντακτικά φαινόμενα περιέχει:

 • Θεωρία μαθήματος: αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας σε πίνακες, συνοδευόμενη από μεθοδολογία, όπου είναι απαραίτητο]
 • Επιλογή αποσπασμάτων κειμένων της εξεταστέας ύλης που ανταποκρίνονται στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος
 • Ασκήσεις αξιολόγησης Γραμματικής και Συντακτικού

Β. Η ύλη του βιβλίου που περιλαμβάνει τα εξεταστέα κείμενα οργανώνεται ανά μάθημα στο οποίο περιέχονται:
 • Κείμενο (με νοηματική σειρά των όρων) – Μετάφραση
 • Γραμματική αναγνώριση – Λεξιλόγιο ανά περίοδο
  (με παρατηρήσεις που αφορούν στα όσα πρέπει να γνωρίζει ο μαθητήςγια κάθε γραμματικό τύπο)
 • Λεπτομερής συντακτική ανάλυση ανά περίοδο
  (με επισημάνσεις – επεξηγήσεις – αιτιολογήσεις)
 • Γραμματική επεξεργασία κειμένου
 • Πίνακες ταξινόμησης κλιτών και άκλιτων μερών του λόγου
 • Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
 • Σχηματισμός όλων των συνεκφορών
 • Κλιτικοί πίνακες (ουσιαστικών, επιθέτων, συνεκφορών, αντωνυμιών)
 • Χρονικές αντικαταστάσεις όλων των ρημάτων
 • Εγκλιτικές αντικαταστάσεις όλων των ρημάτων
 • Σχηματισμός ονοματικών τύπων ή κλίση προστακτικής κ.λπ.
 • Συντακτική επεξεργασία κειμένου
 • Ανάλυση των μετοχών σε δευτερεύουσες προτάσεις
 • Μετατροπή δευτερευουσών ή κύριων προτάσεων σε μετοχικές φράσεις
 • Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ή το αντίστροφο
 • Μετατροπή όλου του κειμένου σε πλάγιο λόγο
 • Μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ
 • Θεωρία μαθήματος
 • Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
 • Ασκήσεις αξιολόγησης γραμματικής και συντακτικού
 • Κριτήριο Αξιολόγησης μαθήματος

Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται:
 • Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
 • Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες ταξινόμησης όλων των γραμματικών τύπων
 • Απαντήσεις των προτεινόμενων ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης

 

 • Διάσταση: 17 x 24 εκ
 • Σελίδες: 1168
 • BARCODE: 9789605630997
 • ISBN: 978-960-5630-99-7
 • Εξώφυλλο: Μαλακό
Φώτο συγγραφέα
Νίκος Χατζόπουλος
Φώτο συγγραφέα
Ευαγγελία Οικονόμου