Νίκος Χατζόπουλος - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Νίκος Χατζόπουλος

Βιβλία από τον συγγραφέα

Μαθαίνω και Εξασκούμαι στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Β΄ τεύχος)

ISBN: 978-960-563-351-6
8.55 € 9.50 €

Μαθαίνω και Εξασκούμαι στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Α΄ τεύχος)

ISBN: 978-960-563-350-9
7.65 € 8.50 €

Το τετράδιο της πρώτης γραφής - Α΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-377-6
4.50 € 5.00 €

Χριστός γεννάται σήμερον... για τα παιδιά όλου του κόσμου

ISBN: 978-960-563-253-3
6.30 € 7.00 €

Καλό Καλοκαίρι - Βιβλία για τις Διακοπές - Β΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-6738-84-5
8.91 € 9.90 €

Καλό Καλοκαίρι - Βιβλία για τις Διακοπές - Α΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-6738-83-8
8.91 € 9.90 €

Καλό Καλοκαίρι - Βιβλία για τις Διακοπές - 3 - 5 ετών

ISBN: 978-960-6738-89-0
8.51 € 9.45 €

Το Βιβλίο των Μαθηματικών μου στο Νηπιαγωγείο

ISBN: 978-960-6738-54-8
9.00 € 10.00 €

Το Βιβλίο της Γλώσσας μου στο Νηπιαγωγείο

ISBN: 978-960-6738-53-1
9.90 € 11.00 €

Λάχανα και Χάχανα στο Νηπιαγωγείο

ISBN: 978-960-5630-07-2
13.41 € 14.90 €

Μαθαίνω να Γράφω τους Αριθμούς

ISBN: 978-960-5630-90-4
3.51 € 3.90 €

Μαθαίνω τα Χρώματα, τα Σχήματα, τον Χώρο και τα Αντίθετα

ISBN: 978-960-5630-92-8
4.05 € 4.50 €