Νίκος Χατζόπουλος - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Νίκος Χατζόπουλος

Βιβλία από τον συγγραφέα

Φύλλα Αξιολόγησης στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-625-8
8.51 € 9.45 €

Το Βιβλίο των Μαθηματικών μου στο Νηπιαγωγείο

ISBN: 978-960-563-616-6
9.99 € 11.10 €

Το τετράδιο της πρώτης γραφής - Α΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-377-6
4.50 € 5.00 €

Μαθαίνω και Εξασκούμαι στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Α΄ τεύχος)

ISBN: 978-960-563-350-9
7.65 € 8.50 €

Μαθαίνω και Εξασκούμαι στα Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού (Β΄ τεύχος)

ISBN: 978-960-563-351-6
8.55 € 9.50 €

Γράφω-Σβήνω και Μαθαίνω την Πρόσθεση και την Αφαίρεση

ISBN: 978-960-563-473-5
7.02 € 7.80 €

Το Βιβλίο της Γλώσσας μου στο Νηπιαγωγείο

ISBN: 978-960-6738-53-1
9.90 € 11.00 €

Λάχανα και Χάχανα στο Νηπιαγωγείο

ISBN: 978-960-5630-07-2
13.41 € 14.90 €

Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

ISBN: 978-960-6738-90-6
17.01 € 18.90 €

Μαθαίνω να Γράφω τα Γράμματα

ISBN: 978-960-5630-89-8
3.51 € 3.90 €

Μαθαίνω να Γράφω τους Αριθμούς

ISBN: 978-960-5630-90-4
3.51 € 3.90 €

Μαθαίνω τις Εποχές, τους Μήνες, τις Ημέρες, την Ώρα

ISBN: 978-960-5630-93-5
4.05 € 4.50 €