Χειμασμός - Ελληνοεκδοτική

Χειμασμός

ISBN: 978-960-563-179-6

Συγγραφέας: Δημήτρης Νάτσης
-10%
Διαθέσιμο
Λιανική τιμή: 10.80 € 12.00 €
εξώφυλλο σε προοπτική
εξώφυλλο

Μέσα ἀπὸ τὴν σειρὰ δοκιμίων Χειμασμὸς καταδεικνύεται ἡ ἀδιάρρηκτη ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν παιδεία μας. Στοιχειοθετεῖ μίαν ὑγιῆ στάση ζωῆς καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἐλπιδοφόρα προοπτικὴ τοῦ κόσμου μας. Μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει διανοητικό, ἠθικὸ καὶ ψυχικὸ ἐφαλτήριο, ὥστε νὰ ἀντιπαλέψουμε τὶς νέες προκλήσεις καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ ὑφιστάμεθα σὲ κάθε πτυχὴ –ἐπαγγελματική, προσωπικὴ, κοινωνικὴ– τοῦ βίου μας. Ὁ σύγχρονος χειμασμὸς δὲν πρέπει νὰ μᾶς τρομάζει. Ὑπάρχουν λύσεις πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, ἀρκεῖ νὰ ἀναδομήσουμε καὶ νὰ ἀναθεωρήσουμε τοὺς στόχους ποὺ ἀφοροῦν ἐμᾶς τοὺς ἴδιους ἐσωτερικά.

  • Διάσταση: 14 x 22 εκ
  • Σελίδες: 192
  • BARCODE: 9789605631796
  • ISBN: 978-960-563-179-6
  • Εξώφυλλο: Μαλακό
  • Ημερ. κυκλοφορίας: 17-11-2018
Φώτο συγγραφέα
Δημήτρης Νάτσης Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1979. Ἔχει σπουδάσει κλασικὴ φιλολογία στὸ Ε.Κ.Π.Α. καὶ ὑπαρξιακὴ φιλοσοφία - ὀρθόδοξη θεολογία. Γαλουχήθηκε παιδευτικὰ καὶ πνευματικὰ ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνιστὴ - συγγραφέα Γεώργιο Καρατσώλη.
Διετέλεσε ἐπὶ μία δεκαετία (2006-2016) ἀκαδημαϊκὸς ὑπεύθυνος στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ τοῦ φροντιστηριακοῦ ὁμίλου «Διακρότημα». Μετὰ τὴν ἀποχώρησή του γιὰ καθαρὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ἐρευνητικοὺς λόγους, συνεχίζει μὲ τὸν ἴδιο ρόλο στὸν φροντιστηριακὸ ὅμιλο «Διάμεσος».
Συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε ἀρκετὰ βιβλία ποὺ ἀφοροῦν τὴν γλῶσσα καὶ τὴν παράδοσή μας. Στὴν προσέγγιση τῶν ­ἀρχαίων κειμένων, εἴτε ὡς πρὸς τὴν μετάφραση εἴτε ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τους, ἀκολουθεῖ τὸν κλασικὸ ἀρχαϊκὸ τρόπο, συνεχίζοντας τὴν γραμμὴ ποὺ χάραξαν μεγάλοι Ἕλληνες φιλόλογοι τῶν δύο προηγούμενων αἰώνων.
Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ζῆλό του νὰ καταδείξει τὴν ἀδιάρρηκτη ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, τὸ παιδευτικὸ ὑπόβαθρο καὶ τὰ ὑπαρξιακὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας μποροῦν νὰ καταστοῦν ὁδηγὸς τοῦ λαοῦ μας στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ σύγχρονου χειμασμοῦ.