Δημήτρης Νάτσης - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Φώτο συγγραφέα

Δημήτρης Νάτσης

Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1979. Ἔχει σπουδάσει κλασικὴ φιλολογία στὸ Ε.Κ.Π.Α. καὶ ὑπαρξιακὴ φιλοσοφία - ὀρθόδοξη θεολογία. Γαλουχήθηκε παιδευτικὰ καὶ πνευματικὰ ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνιστὴ - συγγραφέα Γεώργιο Καρατσώλη.
Διετέλεσε ἐπὶ μία δεκαετία (2006-2016) ἀκαδημαϊκὸς ὑπεύθυνος στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ τοῦ φροντιστηριακοῦ ὁμίλου «Διακρότημα». Μετὰ τὴν ἀποχώρησή του γιὰ καθαρὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ἐρευνητικοὺς λόγους, συνεχίζει μὲ τὸν ἴδιο ρόλο στὸν φροντιστηριακὸ ὅμιλο «Διάμεσος».
Συνέγραψε καὶ ἐξέδωσε ἀρκετὰ βιβλία ποὺ ἀφοροῦν τὴν γλῶσσα καὶ τὴν παράδοσή μας. Στὴν προσέγγιση τῶν ­ἀρχαίων κειμένων, εἴτε ὡς πρὸς τὴν μετάφραση εἴτε ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τους, ἀκολουθεῖ τὸν κλασικὸ ἀρχαϊκὸ τρόπο, συνεχίζοντας τὴν γραμμὴ ποὺ χάραξαν μεγάλοι Ἕλληνες φιλόλογοι τῶν δύο προηγούμενων αἰώνων.
Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ζῆλό του νὰ καταδείξει τὴν ἀδιάρρηκτη ἑνότητα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, τὸ παιδευτικὸ ὑπόβαθρο καὶ τὰ ὑπαρξιακὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας μποροῦν νὰ καταστοῦν ὁδηγὸς τοῦ λαοῦ μας στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ σύγχρονου χειμασμοῦ.

Βιβλία από τον συγγραφέα