Χριστίνα Νάζαρη - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Χριστίνα Νάζαρη

Βιβλία από τον συγγραφέα

Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-367-7
6.48 € 7.20 €

Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια – Νεοελληνική Γλώσσα [Έκδοση 2024]

ISBN: 978-960-563-584-8
18.00 € 20.00 €

ΑΣΚΗΣΕΙΣ στη Νεοελληνική Γλώσσα - Α΄ Γυμνασίου

ISBN: 978-960-563-574-9
14.00 € 15.55 €

Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου

ISBN: 978-960-563-504-6
13.01 € 14.45 €

ΑΣΚΗΣΕΙΣ στη Νεοελληνική Γλώσσα - B΄ Γυμνασίου

ISBN: 978-960-563-459-9
13.01 € 14.45 €

Εκθέσεις για τη Β΄ Γυμνασίου με Κριτήρια Αξιολόγησης για τη συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ISBN: 978-960-6738-28-9
12.51 € 13.90 €

Εκθέσεις για την Γ' Γυμνασίου με Κριτήρια Αξιολόγησης για τη συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ISBN: 978-960-6738-29-6
12.51 € 13.90 €

Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-372-1
8.01 € 8.90 €

Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-371-4
8.01 € 8.90 €

Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-370-7
7.02 € 7.80 €

Φύλλα Αξιολόγησης στη Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού

ISBN: 978-960-563-369-1
7.02 € 7.80 €

Μαθαίνω και Εξασκούμαι στη Γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού (Α΄ τεύχος)

ISBN: 978-960-563-231-1
7.65 € 8.50 €