Βασιλική Ρεσβάνη - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Φώτο συγγραφέα

Βασιλική Ρεσβάνη

Είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Ιούλιος, 2001). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο τμήμα (Οκτώβριος 2007), στην κατεύθυνση: «Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία-Αγωγή Κωφών». Η διπλωματική διατριβή της είχε τίτλο: «Μελέτη της σχέσης της εργαζόμενης μνήμης και της ικανότητας γραπτής έκφρασης των μαθητών σχολικής ηλικίας».
   Το 2012 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διπλωματική εργασία της είχε τίτλο: «Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής μαθητών δημοτικού».
   Από το 2016 έως σήμερα είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Το θέμα της διατριβής της είναι: «Απόψεις Εκπαιδευτικών για την Ετερότητα και Σχέδια Διδασκαλίας για τη Διδακτική Προσέγγιση της Ετερότητας στη Σχολική Τάξη».
  Από το 2001 εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργασίας σχολείων Erasmus+, σε Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων.