Αλέξανδρος Μητσέλος - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Αλέξανδρος Μητσέλος

Βιβλία από τον συγγραφέα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ Λυκείου - Θεωρία και Διδακτικές Προτάσεις [2022 - 23]

ISBN: 978-960-563-493-3
22.50 € 25.00 €

40 Διδακτικές Προτάσεις - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου

ISBN: 978-960-563-460-5
17.51 € 19.45 €

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α' Λυκείου - Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας [Έκδοση 2021-2022]

ISBN: 978-960-563-376-9
19.53 € 21.70 €

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' Λυκείου - Κριτήρια Αξιολόγησης για την Ενιαία Εξέταση - ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ αξιολόγησης (ΦΕΚ 4134/Β/9-9-2021)

ISBN: *978-960-563-376-9*
0.00 € 0.00 €

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β' Λυκείου - Κριτήρια Αξιολόγησης για την Ενιαία Εξέταση - ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ αξιολόγησης (ΦΕΚ 4134/Β/9-9-2021)

ISBN: *978-960-563-297-7*
0.00 € 0.00 €

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας [Έκδοση 2020-2021]

ISBN: 978-960-563-335-6
21.02 € 23.35 €

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Γ΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ. - Συνεξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

ISBN: 978-960-563-407-0
21.02 € 23.35 €

ΑΣΚΗΣΕΙΣ στα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για όλο το Λύκειο

ISBN: 978-960-563-328-8
22.50 € 25.00 €

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Β' Λυκείου - Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας [Έκδοση 2021-2022]

ISBN: 978-960-563-297-7
19.53 € 21.70 €