Σπυρίδων Στέλιος - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Φώτο συγγραφέα

Σπυρίδων Στέλιος

Ο Σπυρίδων Στέλιος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Εθνικό και Καπο­διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2014 είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία και Ηθική Φιλοσοφία» και ασκεί διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις γνωστικές περιοχές της Εφαρμοσμένης Ηθικής, Γνωσιοθεωρίας και Πειραματικής Φιλοσοφίας. Έχει δημοσιεύσει κείμενα σε ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους καθώς και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.