Βασίλης Κοντοζαμάνης - Συγγραφείς - Ελληνοεκδοτική

Συγγραφείς

Φώτο συγγραφέα

Βασίλης Κοντοζαμάνης

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε το 1996 από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc Health Care Policy & Management / University of Birmingham) και ΜΒΑ (ALBA Graduate Business School). Σήμερα, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ετοιμότητα και την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών στον Τομέα της Υγείας (HERA).
Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, ως Υφυπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή διαχείριση της πανδημικής κρίσης στην Ελλάδα. Ηγήθηκε του σχεδιασμού και της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε τις προκλήσεις ενός σύγχρονου και ανθεκτικού Συστήματος Υγείας.
Ως Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στο εξωτερικό, προκειμένου να εξασφαλιστούν νέες επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας υγείας, με έμφαση στην ψηφιακή υγεία, τη βιοτεχνολογία, την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, τις κλινικές δοκιμές και τις βιοφαρμακευτικές υπηρεσίες.
Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης έχει επίσης διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) (2002-2009). Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (2012-2014) και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας (2014-2015).